Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 13 oktober 2009
Publicatiedatum:20-10-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Voor- en nacalculatorische indexatie maximumtarieven vrije Beroepsbeoefenaren 2009 – 2010

De Raad van Bestuur besluit de volgende twee beleidsregels vast te stellen:

§       “Het voorcalculatiepercentage van niveau 2009 naar niveau 2010 met betrekking tot de inkomens- en kostenbestanddelen in de berekening van de maximumtarieven voor vrije beroepsbeoefenaren” (CV-0000-10.0.-18).

§       “De aanpassingssystematiek van het inkomensbestanddeel in de maximumtarieven voor vrije beroepsbeoefenaren” (CV-0000-1.0.2.-8).

Beide beleidsregels treden in werking per 1 januari 2010.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Met de voorliggende beleidsregels wordt uitvoering gegeven aan de brief van VWS van 27 april 2009 over voorcalculatie 2010 en de aanwijzing van VWS van 6 juli 2009 over de voor- en nacalculatorische loon- en prijsaanpassing 2009/2010.

§       De jaarlijkse trendmatige aanpassing van de inkomens- en kosten bestanddelen in de berekening van de maximumtarieven voor vrije beroepsbeoefenaren gebeurt ondermeer met het voor- en nacalculatiepercentage.

Evaluatie prestaties prenatale screening

De Raad van Bestuur besluit de volgende twee beleidsregels vast te stellen:

§       “De tariefopbouw in de berekening van de maximumtarieven verloskundige zorg” (CV-5700-4.0.-12).

§       “De tariefopbouw van de maximumtarieven huisartsenhulp in de berekening voor verloskundige zorg” (CV-5000-4.0.3.-11).

Beide beleidsregels treden in werking per 1 januari 2010.

Beide beleidsregels worden door de directie Zorgmarkten Cure nog gecheckt op de afspraken over de nieuwe structuur voor beleidsregels (functioneel omschreven).

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Het gezamenlijke verzoek van partijen, waarmee invulling is gegeven aan de eisen die in 2006 zijn vastgelegd om de uitgangspunten bij de vaststelling van de prestaties prenatale screening binnen twee tot drie te evalueren.

§       De resultaten van de evaluatie is besproken in de Adviescommissie Cure Vrije Beroepers. De Adviescommissie heeft over de voorliggende beleidsregels positief geadviseerd.

§       De NZa heeft de verantwoordelijkheid om kostendekkende tarieven vast te stellen.

§       De Raad van Bestuur heeft op 6 oktober 2009 besloten de hoogte van de verloskundige tarieven voor huisartsen gelijk te trekken aan die van de verloskundigen (B09-281). Deze besluitvorming is ook in de voorliggende beleidsregel CV-5000-4.0.3.-11 verwerkt.

Naar boven