Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 18 augustus 2008
Publicatiedatum:29-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel Productstructuur DBC GGZ 2009 – CI-1066

De Raad van Bestuur besluit tot vaststelling van de Beleidsregel Productstructuur DBC GGZ 2009 (CI-1066). VWS wordt per brief geïnformeerd dat de NZa kennis heeft genomen van de brief van VWS aan de TK, maar dat wijzigingen die nu nog worden voorgesteld niet meer per 1 januari 2009 geëffectueerd kunnen worden, gezien de benodigde doorlooptijd bij zowel NZa als de Stichting DBC Onderhoud. 

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Productstructuur DBC GGZ bestaat uit een tabel voor behandeling en een tabel voor verblijf. De tabellen beschrijven de producten (prestaties) en de tarieven. Op basis van toegenomen gegevens van geregistreerde DBC's door zorgaanbieders is de productstructuur verbeterd (verfijnd). Daarnaast zijn de tarieven trendmatig aangepast. De stakeholders zijn inhoudelijk akkoord met de gewijzigde structuur.

§       De verwerking van de aangepaste structuur in de computerprogramma's van de verzekeraars en de instellingen vergt de nodige tijd. Software leveranciers gaan niet aan de slag voordat zij weten dat de nieuwe structuur is vastgesteld. De structuur moet daarom nu worden vastgesteld om praktische invoering per 1 januari 2009 mogelijk te maken.

Naar boven