Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 30 mei 2017
Publicatiedatum:25-08-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Goedkeuringsbesluit concentratie St Antonius Ziekenhuis - Stichting voor Slaapgeneeskunde

De Raad van Bestuur besluit om goedkeuring te verlenen aan het tot stand brengen van de concentratie tussen Stichting Sint Antonius Ziekenhuis, Dormio Facilitair B.V. en Stichting Instituut voor Slaapgeneeskunde waarop de aanvraag betrekking heeft.

Advies benutting budgettair kader Wlz

De Raad van Bestuur besluit het 'Advies benutting budgettair kader Wlz 2017' vast te stellen.

Palliatieve zorg: zorg op maat (rapport)

De Raad van Bestuur besluit om het 'Rapport palliatieve zorg: zorg op maat' vast te stellen en te publiceren.

Brief Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode

De Raad van Bestuur besluit om de brief aan VWS vast te stellen.

Naar boven