Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 21 maart 2017
Publicatiedatum:01-06-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Accountsprotocol mvo 2016

De Raad van Bestuur besluit om het 'Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2016' vast te stellen.

2e Go (release en regelgeving) ggz en fz 2018

De Raad van Bestuur besluit dat de onderwerpen extreem hoge medicatiekosten, acute ggz, ambulante methadonverstrekking en overdracht van gb-ggz naar g-ggz niet tot beleidswijzigingen per 2018 leiden.

De Raad van Bestuur besluit om de uitwerking van de genoemde 'gevoelige onderwerpen' en 'overige onderwerpen' in de beleidswijzigingen per 2018 voort te zetten.

De Raad van Bestuur besluit om, vooruitlopend op de uitwerking van de 'gevoelige onderwerpen' en 'overige onderwerpen', in de beroepentabel voor de gespecialiseerde ggz, generalistische basis-ggz en forensische zorg per 2018 het onderscheid tussen tijdschrijvende en ondersteunende beroepen op te heffen met dien verstande dat beiden gaan tijdschrijven. De tijd van de beroepen die vanaf 2018 voor het eerst tijd mogen schrijven, telt nog niet mee in de afleiding naar zorgproducten.

Naar boven