Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 13 december 2016
Publicatiedatum:06-02-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Wijziging Regeling Adviescommissie in verband met het samenvoegen van de adviescommissie Eerstelijnszorg en Ketens met de adviescommissie Care

De Raad van Bestuur besluit tot vaststelling van het wijzigingsbesluit van de Regeling Adviescommissies.

Vergoeding BRMO-uitbraak

De Raad van Bestuur besluit om de volgende  beleidsregels vast te stellen:

  • 'BRMO-uitbraak 2014-2016' met kenmerk CA-BR-1624.
  • 'Aanvaardbare kosten Wlz 2016' met kenmerk CA-BR-1601b. 
  • Aanvaardbare kosten Wlz 2017' met kenmerk BR/REG-17130a.

Controleprotocol nacalculatie 2016 Wlz-zorgaanbieders 

De Raad van Bestuur besluit om het controleprotocol 'Nacalculatie 2016 Wlz-zorgaanbieders' vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de directeur Regulering mandaat te verlenen om de in de tabellen 1 en 3 genoemde nummers van regelgeving gewijzigd vast te stellen indien deze regelgeving zelf wijzigt.

De Raad van Bestuur besluit om de directeur Regulering mandaat te verlenen om, indien noodzakelijk, de bijlage bij het controleprotocol gewijzigd vast te stellen.

Wijziging beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag

De Raad van Bestuur besluit om de beleidsregel 'Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag' met kenmerk BR/REG-17169 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de directeur Regulering mandaat te verlenen om de definitieve bedragen in de beleidsregel vast te stellen.

Regulering - Huisartszorg en multidiciplinaire zorg  

De Raad van Bestuur besluit om de volgende herziene beleidsregels vast te stellen:

  • 'huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2015' met kenmerk BR-REG/17170;
  • 'huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2016' met kenmerk BR-REG/17171;
  • 'huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2017' met kenmerk BR-REG/17172.

Gepast Gebruik in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars

De Raad van Bestuur besluit om het rapport 'Gepast gebruik in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars' vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om het rapport 'Gepast gebruik in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars' na 31 januari 2017 op de website van de NZa te publiceren.

De Raad van Bestuur besluit om de voorzitter mandaat te verlenen om het definitieve rapport vast te stellen.

Resultaten en vervolg onderzoek telefonische informatieverstrekking Zorgverzekeraars

De Raad van Bestuur besluit om het rapport 'Telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars' vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om het rapport 'Telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars' te publiceren.

De Raad van Bestuur besluit om de zeven risicodragers die niet aan de norm voldoen een aanwijzing op te leggen en de directie T&H op te dragen de uitwerking daarvan ter hand te nemen.

De Raad van Bestuur besluit om de portefeuillehouder Toezicht te mandateren om over eventuele wijzigingen in het rapport te besluiten en de aanwijzingen te ondertekenen.

Naar boven