Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 15 november 2016
Publicatiedatum:06-02-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Samenwerkingsprotocol NZa met de Autoriteit Persoonsgegevens

De Raad van Bestuur besluit om het concept-samenwerkingsprotocol NZa-Autoriteit Persoonsgegevens vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de portefeuillehouder Toezicht mandaat te verlenen om de definitieve versie van het concept-samenwerkingsprotocol vast te stellen.

Selectieleidraad aanbesteding technisch applicatiebeheer ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit

De Raad van Bestuur besluit om de 'Selectieleidraad Applicatiebeheer ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit' vast te stellen.

Naar boven