Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 4 oktober 2016
Publicatiedatum:03-02-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Wijziging Beleidsregel Budgettair Kader Wlz 2016 prestaties

  • De Raad van Bestuur besluit de bijgevoegde gewijzigde beleidsregel 'Budgettair kader Wlz 2016' met kenmerk CA-BR-1602e vast te stellen.

Hoofdlijnen update dbc-pakket medische specialistische zorg 2017 (2e go RZ17b)

  • De Raad van Bestuur besluit om de hoofdlijnen van de update van het dbc-pakket 2017 (RZ17b) vast te stellen conform het besluitvormingsdocument 2e go document RZ17b.

Verschuiven indieningsdatum voor aanvraag verlening beschikbaarheidbijdrage mvo 2017

  • De Raad van Bestuur besluit om de indieningsdatum van 1 oktober 2016 te verschuiven naar 16 oktober 2016.
Naar boven