Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 22 maart 2016
Publicatiedatum:21-04-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Publicatie rapport regelnaleving ggz

De raad van bestuur besluit om:
1. Het plan van aanpak vast te stellen
2. De rapportage regelnaleving in de ggz vast te stellen;
3. De rapportage te publiceren op de wijze zoals beschreven in het plan van aanpak.

Aanvullend besluit raad van bestuur 22 maart 2016

Vaststelling controleprotocol nacalculatie ggz Zvw 2013

De raad van bestuur besluit het controleprotocol 'Nacalculatie dbc's ggz Zvw 2013' vast te stellen.

Naar boven