Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 18 december 2014
Publicatiedatum:22-01-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Schriftelijke vaststelling beleidsregel Tandheelkundige zorg Wlz

De RvB besluit de beleidsregel Tandheelkundige zorg Wlz, met kenmerk BR/CU-7127, vast te stellen.

Naar boven