Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 2 december 2014
Publicatiedatum:22-12-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Monitor toegankelijke orthodontie
De RvB besluit de rapportage 'Trends en toegankelijkheid in de orthodontie II' vast te stellen.
De RvB vraagt de directie Zorgmarkten Cure en de directie Toezicht en Handhaving een brief op te stellen met daarin voornoemde acties, die volgende week terug komt in de RvB.

MBI huisartsenzorg en MBI multidisciplinaire zorg
De RvB stelt, met inachtneming voor voornoemde toevoeging, de onderstaande beleidsregels en nadere regels vast:

  • de beleidsregel MBI huisartsenzorg 2015 (BR-CU-7121).
  • de beleidsregel MBI multidisciplinaire zorg 2015 (BR-CU-7120.
  • de nadere regel MBI huisartsenzorg 2015 (NR-CU-729).
  • de nadere regel MBI multidisciplinaire zorg 2015 (NR-CU-728).

Naar boven