Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 14 oktober 2014
Publicatiedatum:31-10-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Releasecyclus medisch specialistische zorg 2015
De RvB besluit om geen update van het DBC-pakket 2015 (RZ15c) voor de medisch specialistische zorg gedurende het jaar 2015 uit te leveren.

 1. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Verantwoordingsplicht concessiehouders over de uitvoering AWBZ
 2. Protocol accountantsonderzoek 2014 Concessiehouders
  De RvB besluit tot het vaststellen van het:
  1. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014 Verantwoordingsplicht concessiehouders over de uitvoering AWBZ;
  2. Protocol Accountantsonderzoek 2014 Concessiehouders.

Verlenging beleidsregel Basis GGZ BR/CU-7114 en nadere regel Basis GGZ NR/CU-726
De RvB besluit tot het vaststellen van de gewijzigde lijst met hoofdbehandelaars in de basis GGZ conform het voorstel van de directie Zorgmarkten Cure. De wijzigingen worden verwerkt in:

 • Beleidsregel Basis GGZ BR/CU-7114;
 • Nadere regel Basis GGZ NR/CU-726.

Beleidsregel eenmalige verrekening overgangsregeling kapitaallasten kind en jeugd (BR/CU-5118)
De RvB stelt de beleidsregel 'Eenmalige verrekening overgangsregeling kapitaallasten kind en jeugd' met kenmerk BR/CU-5118 vast.

Naar boven