Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 29 juli 2014
Publicatiedatum:21-08-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregels Integrale Tarieven 2015
De RvB besluit de beleidsregels Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders (CA-BR-1511) en Kapitaallasten bestaande zorgaanbieder (CA-BR-1514) vast te stellen.

Aangepaste indieningsprocedure en omzetbepaling in regels Forensische Zorg
De RvB besluit de beleidsregel Overgang naar DBBC-bekostiging in de forensische zorg (BR/FZ-0017), de beleidsregel invoering NHC forensische zorg (kenmerk BR/FZ-0018), de beleidsregel tarieven en prestaties zzp's en extramurale parameters forensische zorg (BR/FZ-0019) en de regeling Verplichte informatie aanlevering forensische zorg (NR/FZ-0012) vast te stellen.

Nadere regel 'Medisch specialistische zorg'
De RvB besluit de nadere regel 'Medisch specialistische zorg' (NR/CU-257) vast te stellen met inwerkingtredingsdatum 1 augustus 2014.

Aanpassingen Rijbewijskeuringen in regelgeving 2014 voor MSZ en GGZ
De RvB besluit de beleidsregels 'Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg' met kenmerk BR/CU-5114, beleidsregel 'Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg' met kenmerk BR/CU-2130 en de nadere regels 'Gespecialiseerde GGZ' met kenmerk NR/CU-551 vast te stellen. 

Beleidsregel budgettaire kader Wlz 2015, knelpuntenprocedure 2015, Contracteerruimte 2014 en overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw
De RvB besluit de voorgelegde Beleidsregels Budgettaire kader Wlz 2015, Knelpuntenprocedure 2015, Contracteerruimte 2014 en Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw vast te stellen.

Nadere Regel verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde GGZ
De RvB besluit de nadere regel 'Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde GGZ' vast te stellen.

Naar boven