Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 1 juli 2014
Publicatiedatum:17-07-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Individuele beschikking echo
De Raad van Bestuur besluit in aanvulling op het besluit van 22 mei 2014 om voor een specifieke groep instellingen de maximumtarieven voor echo's (declaratiecode 80001 t/m 89999; met uitzondering van 80080, 81002 t/m 81094, 82002, 82402, 82490, 82602, 83102 t/m 83302, 83390, 83402, 84002, 84090, 85002, 85090, 85190 t/m 85420, 86202, 86802, 87002, 87090, 87111, 87211, 88012, 88090, 88920, 89020, 89090, 89202) niet met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 aan te passen.

Beleidsregel Zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een Inloopkliniek
De RvB besluit de beleidsregel 'Zorg op afroep van de patient en zorg geleverd in een inloopkliniek' vast te stellen.

Naar boven