Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 10 juni 2014
Publicatiedatum:18-06-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel 'Bijzondere Tandheelkunde instellingen'
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel BR/CU-7096 'Bijzondere Tandheelkunde instellingen' vast te stellen.

Regeling 'Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten'
De Raad van Bestuur besluit de regeling 'Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten' inclusief controleprotocol vast te stellen.

Jaarrapportage signaaltoezicht 2013
De Raad van Bestuur besluit om de Jaarrapportage signaaltoezicht 2013 vast te stellen.

Beleidsregels 'Verloskunde' en 'Kraamzorg'
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel Verloskunde (BR/CU-7098) en de beleidsregel Kraamzorg (BR/CU-7101) vast te stellen.

Naar boven