Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 6 mei 2014
Publicatiedatum:16-05-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel en nadere regel kostprijsmodel medisch specialistische zorg

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel 'Kostprijsmodel medisch specialistische zorg' vast te stellen (BR/CU-2122) met inachtneming van in het verslag beschreven aanpassingen over de aanlevering van kostprijzen van het B-segment. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 juni 2014 en vervangt de gelijknamige beleidsregel met nummer BR/CU-2069.

De Raad van Bestuur besluit de nadere regel 'Registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg', inclusief de 4 bijlagen bij de regeling, vast te stellen (NR/CU-248) met inachtneming van in het verslag beschreven aanpassingen over de aanlevering van kostprijzen van het B-segment. Deze nadere regel treedt in werking per 1 juni 2014 en vervangt de gelijknamige regeling met nummer NR/CU-235.

Naar boven