Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 10 september 2013
Publicatiedatum:23-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Tarieven GGZ en FZ 2014

De Raad van Bestuur besluit:

  • Het gebruikersdocument GGZ deel 2 en het gebruikersdocument FZ deel 2 vast te stellen.
  • De Toelichting op de tariefberekening GGZ en FZ (incl. bijlage) aan te passen aan de gemaakte opmerkingen en de portefeuillehouder te machtigen om ze af te doen.
  • De beleidsregel Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (BR/CU-5099) aan te passen aan de gemaakte opmerkingen en de portefeuillehouder te machtigen om ze af te doen.
  • De beleidsregel Prestaties en tarieven DBBC's Forensische Zorg (BR/FZ-0009) aan te passen aan de gemaakte opmerkingen en de portefeuillehouder te machtigen om ze af te doen.
  • De beleidsregel Tariefmaatregel gespecialiseerde GGZ (BR/CU-5100) vast te stellen.
  • De regeling Gespecialiseerde GGZ (NR/CU-532) vast te stellen.
Naar boven