Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 14 mei 2013
Publicatiedatum:23-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel overige geneeskundige zorg

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Overige geneeskundige zorg' (BR/CU-7082) vast te stellen. In deze beleidsregel zijn de prestaties voor tuberculose en infectieziekte bestrijding opgenomen volgens de (prestatie)opbouw en (tarief)onderbouwing zoals die voor passanten in de huisartsenzorg en in de beleidsregel 'Zorg op afroep' zijn vastgesteld. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 juli 2013.

De Raad van Bestuur besluit dat de beleidsregel 'Overige geneeskundige zorg' als kapstok fungeert voor zorg die door het CVZ als geneeskundige zorg wordt getypeerd.

Naar boven