Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 6 september 2011
Publicatiedatum:18-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Aanpassing stofnamenlijst beleidsregel dure geneesmiddelen

De Raad van Bestuur neemt de volgende besluiten:

  • De stofnaam ofatumumab (Arzerra) wordt voorlopig toegevoegd aan de stofnamenlijst behorend bij de beleidsregel 'Weesgeneesmiddelen' voor de indicatie behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL) bij patiënten die refractair zijn voor fludarabine en alemtuzumab.
  • De stofnaam cetuximab (Erbitux) voor de indicatie eerstelijns behandeling van gemetastaseerd colorectaal carcinoom wordt voorlopig niet toegevoegd aan de stofnamenlijst van de beleidsregel 'Dure geneesmiddelen'.
  • In de stofnamenlijst behorend bij de beleidsregel 'Dure geneesmiddelen' (BR/CU-2017) wordt het weggevallen deel van de voettekst bij cetuximab, te weten 'Voor de indicatie geldt de substitutiebepaling; er is een budgettaire compensatie van 80%*0,92 van de netto inkoopkosten van toepassing', toegevoegd.
Naar boven