Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 21 juni 2011
Publicatiedatum:31-07-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel logopedie

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Logopedie' (BR/CU-7034) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 juli 2011.

Wijziging stofnamenlijst beleidsregel Dure geneesmiddelen

De Raad van Bestuur besluit de stofnamenlijst behorende bij de beleidsregel 'Dure geneesmiddelen' als volgt te wijzigen:

 • De stofnamen Micafungine (Mycamine) en ChondroCelect voor de aangevraagde indicaties worden voorlopig niet aan de stofnamenlijst toegevoegd.
 • De stofnamen 90-Y-ibritumomab-tiuxetan en Pegaptanib alsmede de indicatie voor de 3de lijns behandeling van chronische lymfatische leukemie voor de stofnaam Alemtuzumab worden verwijderd van de stofnamenlijst.

Beleidsregels en Nadere Regels Care 2011 en 2012

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels 2011 vast te stellen:

 • 'Aanvaardbare kosten AWBZ 2011' (CA-471).
 • 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ'  (CA-489).
 • 'Kapitaallasten' (CA-473).
 • 'Kosten MRSA' (CA-482).

Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2011.

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels 2012 vast te stellen:

 • 'Aanvaardbare kosten AWBZ 2012' (CA-480).
 • 'Bekostiging bijzondere zorgplannen' (CA-483).
 • 'Definities AWBZ' (CA-474).
 • 'Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen' (CA-484).
 • 'Ketenzorg dementie' (CA-485).
 • 'Loon- en materiële kosten, definities en prestatiebeschrijvingen Kind en Jeugd GGZ intramuraal' (CA-479).
 • 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ' (CA-490).
 • 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten' (CA-476).
 • 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg' (CA-487).
 • 'Tandheelkunde in de AWBZ-praktijk' (CA-477).
 • 'Tariefstructuur 2e/3e compartiment' (CA-488).
 • 'Tarifering onderlinge dienstverlening' (CA-475).
 • 'Toeslag extreme zorgzwaarte' (CA-491).
 • 'Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing' (CA-472).
 • 'Volledig Pakket Thuis' (CA-486).
 • 'Zorginfrastructuur' (CA-481).

Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2012.

De Raad van Bestuur besluit de volgende nadere regel vast te stellen:

 • 'Declaratievoorschriften en prestaties Ketenzorg Dementie en Nationaal Programma Ouderenzorg' (NR/CA-300-007).

Deze nadere regel treedt in werking per 1 januari 2012.

Naar boven