Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 1 december 2009
Publicatiedatum:09-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Maximum tarieven kraamzorg 2010

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Tariefstructuur kraamzorg’ (CI-1117) vast te stellen. Tevens is daarmee de tariefbeschikking 210-2010-1 vastgesteld. De beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2010.

Herziening bijlage bij Regeling Administratievoorschriften

De Raad van Bestuur besluit haar besluit B09-309 van 3 november 2009 te herzien en de Regeling ‘Administratievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (diabetes mellitus type 2 en cardiovasculair risicomanagement)’ (CV/NR 100.108) opnieuw vast te stellen met een herziene bijlage 1.

Naar boven