Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 24 november 2009
Publicatiedatum:25-11-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Regeling prijsinformatie voortvloeiend uit contractafspraken

De Raad van Bestuur besluit de nadere regel ‘Prijsinformatie voortvloeiend uit contractafspraken‘ (CI/NR-100.109) vast te stellen.

Beleidsregels curatieve GGZ

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

§               ‘Vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten GGZ Zvw’ (CU-5017).

§               ‘Procedure en indieningstermijnen vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten’ (CU-5016).

§               ‘Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren GGZ Zvw’ (CU-5013).

§                 ‘Dyslexiezorg’ (CU-5012).

Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2010.

Het besluit over de beleidsregel ‘Dyslexiezorg’ betekent een uitbreiding van het Budgettair Kader Zorg met € 33,5 miljoen. Deze verhoging van het Budgettair Kader Zorg is afgestemd met VWS. De meerkosten voor het Budgettair Kader Zorg zijn reeds verwerkt in de begroting 2010 van VWS.

Naar boven