Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 14 juli 2009
Publicatiedatum:26-07-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Disclaimer
Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Aanpassing beleidsregels bekostiging 2009 Algemene en Academische Ziekenhuizen

De Raad van Bestuur stelt de volgende beleidsregels vast:

  • Functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen (CI-1107).
  • Functiegerichte budgettering academische ziekenhuizen (CI-1108).
  • Aanpassing aanvaardbare kosten academische ziekenhuizen (CI-1109).
  • Aanpassing aanvaardbare kosten algemene ziekenhuizen (CI-1110).

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de uitgifte
Van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, lid 2, sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

  • Als gevolg van enkele ontwikkelingen in de loop van het jaar 2009 dienen de beleidsregels Functiegerichte budgettering en Aanpassing aanvaardbare kosten voor de algemene en de academische ziekenhuizen te worden gewijzigd. Hiermee zijn ontwikkelingen vanuit het veld en besluitvorming vanuit VWS adequaat verwerkt in de beleidsregels.
  • De Adviescommissie Cure Instellingen heeft positief geadviseerd op de voorliggende wijzigingen.
Naar boven