Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 9 juni 2009
Publicatiedatum:29-06-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Toelichting prestatiemeting 2009

De Raad van Bestuur besluit de “brochure toelichting prestatiemeting 2009 inclusief normenkader” vast te stellen.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De NZa houdt toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de AWBZ;

§       Voor de beoordeling van de uitvoering van de AWBZ is een normenkader nodig;

§       Het normenkader moet toetspunten bevatten om vast te stellen of zorgkantoren voldoen aan de AWBZ en aan de taken die de Staatssecretaris van VWS voor 2009-2011 aan de zorgkantoren heeft opgelegd;

§       Het normenkader in de brochure voldoet aan deze eisen;

§       De opmerkingen van VWS, consessiehouders en ZN zijn verwerkt in de (brochure) prestatiemeting.

Naar boven