Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 4 augustus 2008
Publicatiedatum:29-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Invoering weektarieven extramuraal

De Raad van Bestuur besluit af te zien van de introductie van weektarieven in de extramurale AWBZ-zorg.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Aan de belangrijke voorwaarde voor de introductie van weektarieven, de aanpassing van de eigenbijdrageregeling, kan niet worden voldaan. Dat is in 2007 al geconstateerd, toen de NZa dit onderwerp ook had geagendeerd. VWS is toen een inspanningsverplichting aangegaan om de regeling te wijzigen. Inmiddels zijn we een jaar verder en is van aanpassing van de regeling geen sprake. Integendeel, er zijn nu juridische en uitvoeringstechnische bezwaren om de eigenbijdrageregeling aan te passen.

§       Voor de brancheorganisaties is invoering van de weektarieven zonder aanpassing van de eigenbijdrageregeling geen optie, in verband met de grote administratieve belasting.

§       De introductie van weektarieven is door de NZa gezien als een eerste stap op weg naar extramurale zorgpakketten (EZP's). Nu invoering van EZP's is voorzien voor 2011 is de tussenliggende periode te kort om de huidige systematiek aan te passen.

  

Naar boven