Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 7 januari 2008
Publicatiedatum:10-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel dure geneesmiddelen

De Raad van Bestuur besluit om de indicatie van eerstelijns gemetastaseerde borstkanker met terugwerkende kracht tot 1 april 2007 toe te voegen aan de stofnaam Bevacizumab (Avastin). De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “dure geneesmiddelen” (CI-1042)  dienovereenkomstig vast.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft de NZa op 16 augustus 2007 verzocht de indicatie gemetastaseerde borstkanker toe te voegen aan de stofnaam  Bevacizimab. Deze stofnaam staat op de stofnamenlijst van de Beleidsregel dure geneesmiddelen.

§       Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft op 5 november 2007 een positief advies uitgebracht over de therapeutische meerwaarde van Bevacizumab, in combinatie met Paclitaxel,  bij de behandeling van gemetastaseerde borstkanker.  Het CVZ oordeelt dat het middel voldoet aan het kostencriterium en aan de doelmatigheidstoets.

§       De macro meerkosten bedragen tussen de € 2 mln. en € 8 mln. per jaar.

Beleidsregel weesgeneesmiddelen

De Raad van Bestuur besluit om de stofnaam Clofarabine met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 toe te laten voor budgettaire compensatie volgens de Beleidsregel wees geneesmiddelen. De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “wees geneesmiddelen” (CI-1043)  dienovereenkomstig vast.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra (NFU) heeft de NZa op 11 juni 2007  verzocht de stof Clofarabine (merknaam Evoltra)  voor de behandeling van acute lymfatische leukemie toe te voegen aan de stofnamenlijst van de Beleidsregel wees geneesmiddelen.

§       Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft op 2 oktober 2007 een positief advies uitgebracht over de therapeutische meerwaarde van Clofarabine bij de behandeling van acute lymfatische leukemie. Het CVZ oordeelt dat het middel voldoet aan het kostencriterium en aan de doelmatigheidstoets.

§       De macro meerkosten bedragen € 700.000,- per jaar.

Naar boven