Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 5 september 2017
Publicatiedatum:06-10-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel overige geneeeskundige zorg

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel overige geneeskundige zorg met kenmerk BR/REG-18131 vast te stellen.

Verbeterplannen cliëntondersteuning en wachtenden in de Wlz

De Raad van Bestuur besluit om de voorzitter mandaat te verlenen om de brief aan de staatsecretaris van VWS en de brieven aan de Wlz-uitvoerders vast te stellen.

Marktscan acute zorg 

De Raad van Bestuur besluit om de Marktscan acute zorg (2017), inclusief de bijlage 'Bronnen en Methoden', vast te stellen en te publiceren.

Vaststellen en publiceren monitor samenwerking tussen SEH en HAP - Onderzoek naar de substitutie van lichte spoedzorg  

De Raad van Bestuur besluit om de monitor 'Samenwerking tussen spoedeisende hulp en huisartsenposten - Onderzoek naar de substitutie van lichte spoedzorg', inclusief de bijlage 'Bronnen en Methoden', vast te stellen en te publiceren.

Naar boven