Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 20 juni 2017
Publicatiedatum:25-08-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Regelgeving zintuigelijk gehandicapten 2018

De Raad van Bestuur besluit om per ingangsdatum 1 januari 2018 de Beleidsregel prestaties en tarieven zintuiglijk gehandicaptenzorg met kenmerk BR/REG-18116 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om per ingangsdatum 1 januari 2018 de Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg met kenmerk NR/REG-1808 vast te stellen. De Raad van Bestuur besluit  om de vier onderstaande bijlagen behorend bij de Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg met kenmerk NR/REG-1808  vast te stellen:

  • Bijlage 1 bij regeling: Aanleverformulier 'Productiegegevens sector visueel'
  • Bijlage 2 bij regeling: Aanleverformulier 'Productiegegevens sector auditief/communicatief'
  • Bijlage 3 bij regeling: Aanleverformulier 'kostengegevens ZG-zorg 2018'
  • Bijlage 4 bij regeling: Onderzoeksvragen 'COS 4400-onderzoek'

De Raad van Bestuur besluit om per ingangsdatum 1 januari  2018 de Beleidsregel macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg met kenmerk BR/REG-18115 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om per ingangsdatum 1 januari 2018 de Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg met kenmerk NR/REG-1809 vast te stellen.

Regelgeving eerstelijnsverblijf 2018

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel eerstelijnsverblijf met kenmerk BR/REG-18118 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Regeling eerstelijnsverblijf met kenmerk NR/REG-1810 vast te stellen.

Release g-ggz/fz/gb-ggz-2018

De Raad van Bestuur besluit om de Regeling gespecialiseerde ggz met kenmerk NR/REG-1803 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel prestaties en tarieven gespecialiseerde ggz met kenmerk BR/REG-18119 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Regeling verplichte aanlevering minimale dataset forensische zorg met kenmerk NR/REG-1813 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel prestaties en tarieven forensische zorg met kenmerk BR/REG-18110 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Nadere regel dbbc's, zzp's en extramurale parameters forensische zorg met kenmerk NR/REG-1806 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Nadere regel  generalistische basis-ggz met kenmerk NR/REG-1804 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel generalistische basis-ggz met kenmerk BR/REG-18120 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om per ingangsdatum 1 juli 2017 de Beleidsregel  toetsingskader dbc-systeem met kenmerk BR/REG-18121 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de tarieven van 2018 voor de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde-ggz en forensische zorg  te baseren op indexatie van de tarieven 2017 (en dus af te zien van herijking), met uitzondering van de nhc-tarieven voor verblijf.

De Raad van Bestuur besluit voor de nhc-tarieven van 2018 voor verblijf gespecialiseerde-ggz en forensische zorg  het besluit te volgen dat in de langdurige zorg wordt gemaakt, geagendeerd voor besluitvorming 27 juni 2017, over de rentecomponent.

Beleidsregel en nadere regel mondzorg 2018

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel tandheelkundige zorg met kenmerk BR/REG-18113 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel orthodontische zorg met kenmerk BR/REG-18114 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel jeugdtandverzorging instellingen met kenmerk BR/REG-18109 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel bijzondere tandheelkunde met kenmerk BR/REG-18149 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Regeling mondzorg met kenmerk NR/REG-1807 vast te stellen.

Beleidsregel BRMO-uitbraak 2018

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel BRMO-uitbraak 2018 met kenmerk BR/REG-18123 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel kosten MRSA met kenmerk BR/REG-17133 per 2018 permanent te laten vervallen.

Monitor uitgaven geneesmiddelen in de msz

De Raad van Bestuur besluit tot vaststelling van het rapport.

Toegankelijkheid dure geneesmiddelen msz

De Raad van Bestuur besluit tot vaststelling van het rapport.

Naar boven