Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 23 mei 2017
Publicatiedatum:19-06-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Ruimte voor onderscheid voor zorgverzekeraars

De Raad van Bestuur besluit om het rapport 'Ruimte voor onderscheid voor zorgverzekeraars' vast te stellen en te publiceren onder het voorbehoud dat de ACM het rapport ook vaststelt.

De Raad van Bestuur besluit om de voorzitter te machtigen om de aanbiedingsbrief vast te stellen en te ondertekenen.

De Raad van Bestuur besluit om de voorzitter mandaat te verlenen om te besluiten over eventuele wijzigingen  in het rapport naar aanleiding van de besluitvorming bij de ACM.

Naar boven