Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 28 februari 2017
Publicatiedatum:01-06-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel Tarifering onderlinge waarneming

Raad van bestuur besluit om de beleidsregel 'Beleidsregel Tarifering onderlinge waarneming' met kenmerk BR/REG-17181 vast te stellen en met terugwerkende kracht in werking te laten treden vanaf 1 januari 2017.

Lekenversie richtinggevend kader toezicht zorgplicht-marktmacht

De Raad van Bestuur besluit om het 'Rapport zorgplicht bij inkoop- en verkoopmacht - Een samenvatting van het richtinggevend kader voor de verdere ontwikkeling van het toezicht op de zorgplicht van zorgverzekeraars' vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit tot publicatie van het uitgebreide kader en de samenvatting.

Beleidsregel knelpuntenprocedure 2017

De Raad van Bestuur besluit om de beleidsregel 'Beleidsregel knelpuntenprocedure 2017' met kenmerk BR/REG-17182 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de directeur Regulering mandaat te verlenen om het bijbehorende formulier 'Melding Knelpuntenprocedure 2017' vast te stellen.

Rapport 'Controle op zorgdeclaraties door zorgverzekeraars 2016'

De Raad van Bestuur besluit om het rapport 'Controle op zorgdeclaraties door zorgverzekeraars 2016' vast te stellen en te publiceren.

Naar boven