Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 6 september 2016
Publicatiedatum:20-10-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

U&H toets wetsvoorstel invloed verzekerden

De Raad van Bestuur besluit om de uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets aan VWS vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets openbaar te maken door plaatsing op de NZa website.

Naar boven