Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 30 augustus 2016
Publicatiedatum:20-10-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Aanvullend advies budgettair kader Wlz

De Raad van Bestuur besluit om het ‘aanvullend advies budgettair kader Wlz 2016’ vast te stellen.


Beleidsregel Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels met ingang van 1 september 2016 vast te stellen:

  • ‘Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa' met kenmerk BR/REG-17152'.
  • ‘Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag' met kenmerk BR/REG-17153'.


Richtinggevend kader voor de verdere ontwikkeling van het toezicht op de zorgplicht

De Raad van Bestuur besluit het richtinggevend kader voor de verdere ontwikkeling van het toezicht op de zorgplicht vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit dat er een versie van het richtinggevend kader voor het zorgveld komt.

Naar boven