Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 5 juli 2016
Publicatiedatum:13-10-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Zorgfusietoets LUMC-Alrijne

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie van het Academisch Ziekenhuis Leiden, handelend onder de naam Leids Universitair Medisch Centrum en Stichting Alrijne Zorggroep waarop de aanvraag betrekking heeft.

Vaststellen beleidsregels en nadere regels

De Raad van Bestuur besluit het volgende vast te stellen:

  • de beleidsregel ‘’Integrale geboortezorg’ met kenmerk BR/REG-17146
  • de nadere regel ‘Integrale geboortezorg’ met kenmerk NR/REG-1724
  • de beleidsregel ‘Normenkader Wlz-uitvoerder’ met kenmerk BR/TH-22
  • de beleidsregel ‘Toezichtkader zorgplicht Wlz’ met kenmerk TH/BR-21
Naar boven