Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 28 juni 2016
Publicatiedatum:21-07-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Wijziging mandaatbesluit in verband met nieuwe unit indeling directie Regulering en aanpassing bedragen volmacht

De Raad van Bestuur besluit om het Wijzigingsbesluit van het Mandaatbesluit vast te stellen.

Nadere Regel 'Regeling verplichte aanlevering minimale dataset medisch specialistische zorg (MDS)'

De Raad van Bestuur besluit om de nadere regel 'Regeling verplichte aanlevering minimale dataset medisch specialistische zorg (MDS)' met kenmerk NR-REG-1701 met ingang van 1 januari 2017 vast te stellen.

Macrobeheersinstrument huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2017

De Raad van Bestuur besluit om de volgende beleidsregels en nadere regels vast te stellen:

 • Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2017 met kenmerk BR/REG-17147. 
 • Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2017 met kenmerk BR/REG-17148.
 • Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2017 met kenmerk NR/REG-1725.
 • Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2017 met kenmerk NR/REG-1726.

Beleidsregel huisartsendienstenstructuur

De Raad van Bestuur besluit om de beleidsregel 'Huisartsendienstenstructuur' met kenmerk BR/REG-17116 vast te stellen.

Beleidsregels en nadere regels Wet Langdurige zorg

De Raad van Bestuur besluit om de volgende beleidsregels en nadere regels vast te leggen:

 • Experimenten proeftuinen meerzorg 2.0 met kenmerk CA-BR-1523.
 • Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten met kenmerk CA-BR-1607c.
 • Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten met kenmerk BR/REG-17137.
 • Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis CA-BR-1609b.
 • Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis met kenmerk BR/REG-17136.
 • Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2017 BR/REG-17135.
 • Aanvaardbare kosten Wlz 2017 met kenmerk BR/REG-17130.
 • Definities Wlz met kenmerk BR/REG-17131.
 • Prestatiebeschrijving en tarief verkeerde bed Wlz met kenmerk BR/REG-17134.
 • Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg met kenmerk BR/REG-17138.
 • Invoering en tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders met kenmerk BR/REG-17132.
 • Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) nieuwe aanbieders met kenmerk BR/REG-17139.
 • Kosten MRSA met kenmerk CA-BR-1618.
 • Kosten MRSA met kenmerk BR/REG-17133.
 • Transparantie contracteerproces Wlz met kenmerk NR/REG-1725.
 • Declaratievoorschriften Wlz met kenmerk CA-NR-1650d.
 • Declaratievoorschriften Wlz met kenmerk NR/REG-1721.
 • Declaratievoorschriften verkeerde bed met kenmerk NR/REG-1720.
 • Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz met kenmerk NR/REG-1719.

Beleidsregel 'Tandheelkundige zorg'

De Raad van Bestuur besluit om beleidsregel 'tandheelkundige zorg' met kenmerk BR/REG-17101 vast te stellen.

Accountantsprotocol beschikbaarheidsbijdrage Calamiteitenhospitaal

De Raad van Bestuur besluit om het accountantsprotocol Calamiteitenhospitaal 2015 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de indieningsdatum van de verantwoording 2015 voor het Calamiteitenhospitaal vast te stellen op 15 augustus 2016.

Regelgeving verpleging en verzorging NR MBI 2016

De Raad van Bestuur besluit om de volgende beleidsregels en nadere regels vast te stellen:

 • Verpleging en verzorging met kenmerk BR/REG-17113.
 • Verpleging en verzorging met kenmerk NR/REG-1709.
 • Experiment bekostiging verpleging en verzorging met kenmerk BR/REG-17118.
 • Regiefunctie complexe wondzorg met kenmerk BR/REG-17114.
 • Verpleging in de thuissituatie noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg met kenmerk BR/REG-17117.
 • MBI verpleging en verzorging 2017 met kenmerk BR/REG-17115.
 • MBI verpleging en verzorging 2017 met kenmerk NR/REG-1710.
 • MBI verpleging en verzorging 2016 met kenmerk NR/CU-743.

Eerstelijns verloskunde (Monodiciplinair)

De Raad van Bestuur besluit om de beleidsregel 'Verloskunde' met kenmerk BR/REG-17145 vast te stellen.

Regelgeving 'verpleging dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg'

De Raad van Bestuur besluit om de volgende beleidsregel en nadere regel vast te stellen:

 • Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg met kenmerk BR/REG-17144.
 • Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg met kenmerk NR/REG-1723.

Prestaties tarieven en regelgeving zintuiglijk gehandicaptenzorg 2017

De Raad van Bestuur besluit om de volgende beleidsregels en nadere regels vast te stellen:

 • Prestaties en tarieven Zintuiglijk gehandicaptenzorg' met kenmerk: BR/REG-17122 met inwerkingtredingsdatum 1 januari 2017. 
 • Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg' met kenmerk NR/REG-1714 met inwerkingtredingsdatum 1 januari 2017. De vier bijlagen bij de nadere regel met kenmerk NR/REG-1714. Het gaat om het aanleverformulier 'Productiegegevens sector visueel', het aanleverformulier 'Productiegegevens sector auditief/communicatief', het aanleverformulier 'kostengegevens ZG-zorg 2017' en de onderzoeksvragen 'COS 4400-onderzoek'.
 • Macrobeheersinstrument Zintuiglijk gehandicaptenzorg' met kenmerk BR/REG-17123 met inwerkingtredingsdatum 1 januari 2017.
 • Regeling Macrobeheersinstrument Zintuiglijk gehandicaptenzorg met kenmerk NR/REG-1715 met inwerkingtredingsdatum 1 januari 2017.

Kader 'Toezicht Goed Bestuur'

De Raad van Bestuur besluit om in te stemmen met het toezichtkader 'Goed Bestuur'.

Monitor wijkverpleging contracteerproces 2016

De Raad van Bestuur besluit om de 'monitor wijkverpleging contracteerproces 2016' vast te stellen.

Naar boven