Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 31 mei 2016
Publicatiedatum:27-07-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beschikbaarheidbijdrage accountantsprotocol Traumazorg door Mobiel Medisch Team met helikopter 2015

De Raad van Bestuur besluit om de portefeuillehouder Regulering mandaat te verlenen om het definitieve accountantsprotocol 'Traumazorg door Mobiel Medisch Team met helikopter 2015' vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de indieningstermijn te verlengen van 1 juni 2016 naar 1 juli 2016.

Beleidsregel Indexering

De Raad van Bestuur besluit om de beleidsregel 'Indexering' BR-REG-17103 vast te stellen.

Verblijf zintuigelijk gehandicaptenzorg 2016

De Raad van Bestuur besluit om voor verblijf aan zintuiglijk gehandicapten een aparte prestatie en tarief vast te stellen die met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 wordt ingevoerd.

De Raad van Bestuur besluit om per 2017 het tarief van de prestatie 'Zorg in verband met een visuele beperking' aan te passen door de opslag met verblijfskosten uit het tarief te halen.

De Raad van Bestuur besluit om de nadere regel 'Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg' NR/CU-572 vast te stellen met inwerkingtredingsdatum 1 januari 2016.

Naar boven