Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 22 september 2015
Publicatiedatum:23-10-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Algemene verkenning experimenteer artikel 10.1.2 Wet langdurige zorg

De Raad van Bestuur besluit het advies over algemene verkenning van het experimenteer artikel 10.1.2 Wet langdurige zorg vast te stellen. Het advies wordt schriftelijk aangeboden aan de staatssecretaris van VWS.

Kostenonderzoek gespecialiseerde GGZ voor doven en slechthorenden

De Raad van Bestuur besluit akkoord te gaan met de brief aan de minister van VWS over de uitkomsten van het Kostenonderzoek gespecialiseerde voor doven en slechthorenden.

Contracteer proces eerstelijns zorg

De Raad van Bestuur besluit het rapport "Contracteer proces eerstelijns zorg" vast te stellen.

Naar boven