Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 7 april 2015
Publicatiedatum:01-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Accountantsprotocol beschikbaarheidsbijdrage gespecialiseerde brandwondenzorg en accountantsprotocol beschikbaarheidsbijdrage gespecialiseerde Medische Mobiele Teams
De raad van bestuur besluit het Accountantsprotocol t.b.v. de controleverklaring bij het verantwoordingsformulier van de beschikbaarheidsbijdrage gespecialiseerde brandwondenzorg BWC 2014 en het Accountantsprotocol t.b.v. de controleverklaring bij het verantwoordingsformulier van de beschikbaarheidsbijdrage mobiele medische teams MMT 2014 vast te stellen.

Intrekken regeling 'Standaardprijslijst eerstelijns psychologische zorg' CV/NR-100.076
De raad van bestuur besluit de regeling 'Standaardprijslijst Eerstelijns Psychologische Zorg', met kenmerk CV/NR-100.076, met terugwerkende kracht in te trekken per 1 januari 2014.

Beleidsregel Invoering NHC gespecialiseerde ggz, Beleidsregel Invoering NHC en NIC gespecialiseerde ggz en langdurende gespecialiseerde, Nadere Regel Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ en protocol overgangsregeling NHC gespecialiseerde ggz boekjaar 2014

De raad van bestuur besluit tot het vaststellen van:

  • Beleidsregel Invoering NHC gespecialiseerde ggz, met kenmerk BR/CU-5132.
  • Beleidsregel Invoering NHC en NIC gespecialiseerde ggz en langdurende ggz, met kenmerk BR/CU-5133.
  • Nadere regel Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ, met kenmerk NR/CU-559.
  • Protocol overgangsregeling NHC gespecialiseerde ggz boekjaar 2014.

Beleidsregel Nacalculatie 2014
De raad van bestuur besluit de beleidsregel Nacalculatie 2014 met kenmerk CA-300-613 vast te stellen.

Naar boven