Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 14 november 2014
Publicatiedatum:23-12-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Update DBC-pakket 2015 (RZ15b) - wijzigingen prestaties, tarieven en regelgeving medische specialistische zorg per 1 januari 2015
De RvB besluit:
- de updaterelease DOT (RZ15b) vast te stellen als productstructuur voor de medisch specialistisch zorg per 1 januari 2015.
- de tarieven van alle DBC-zorgproducten en overige zorgproducten vast te stellen zoals weergegeven in de DBC-zorgproducten- en tarieventabel.
- de beleidsregel 'Prestaties en tarieven medisch specialistisch zorg' (BR/CU-2136) vast te stellen met inwerkingtredingsdatum 1 januari 2015.
- de nadere regel 'Medisch specialistische zorg' (NR/CU-260) vast te stellen met inwerkingtredingsdatum 1 januari 2015.

Naar boven