Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 11 november 2014
Publicatiedatum:10-12-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel en nadere regel kostprijsmodel medisch specialistische zorg
De RvB besluit:

  • de beleidsregel 'Kostprijsmodel zorgproducten medisch specialistische zorg' vast te stellen (BR/CU-2137)
  • de nadere regel 'Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg', inclusief de vier bijlagen bij de regeling, vast te stellen (NR/CU-261).

Naar boven