Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 8 juli 2014
Publicatiedatum:17-07-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel verloskunde
De RvB besluit de Beleidsregel Verloskunde BR/CU-7109 vast te stellen.

Regeling Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2015

  • De RvB besluit de voorzitter mandaat te verlenen om de beleidsregel 'Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg' (BR-CU-7105) vast te stellen zodra de aanwijzing van VWS binnen is.
  • De RvB besluit de voorzitter mandaat te verlenen om de nadere regel 'Regeling Multidisciplinaire zorg' (NR-CU-720) vast te stellen zodra de aanwijzing binnen is.
Naar boven