Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 13 mei 2014
Publicatiedatum:22-05-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013
De Raad van Bestuur besluit het rapport 'Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013' vast te stellen.

Wijziging Nadere Regel NR/CU-535 d.m.v. een Wijzigingsbesluit (WB/NR/CU-535)
De Raad van Bestuur besluit Nadere Regel NR/CU-535 te wijzigen d.m.v. een Wijzigingsbesluit (WB/NR/CU-535). Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2014.

Naar boven