Onderwerp: Bezoek-historie

Wat moet ik in 2022 betalen voor mijn rijbewijskeuring bij de medisch specialist of psychiater?

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

We krijgen bij de NZa veel vragen over de rijbewijskeuring door keurende medisch specialisten. Dat zijn medisch specialisten zoals een cardioloog, internist of een neuroloog. We krijgen vooral vragen over de kosten van de keuring door een psychiater of een neuroloog. In deze factsheet vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden hierop.

Hoeveel kost mijn rijbewijskeuring?

Dat hangt ervan af, de kosten van een rijbewijskeuring kunnen namelijk verschillen. Voor iedere keuring geldt een basistarief. Daarnaast kunnen keurende medisch specialisten (hierna: medisch specialisten) toeslagen in rekening brengen als de keuring langer duurt. Bij een 'Mededelingenprocedure' rijbewijskeuring mogen medisch specialisten indirecte tijd in rekening brengen als ze meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding van de keuring en hun rapportage. Bij een 'Gezondheidsverklaring' rijbewijskeuring mogen enkel neurologen en psychiaters indirecte tijd in rekening brengen wanneer zij meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding van hun keuring en rapportage. Hieronder vind je een tabel met de tarieven voor de rijbewijskeuring en de toeslagen in 2022.

Wat is het verschil tussen directe en indirecte tijd?

Directe tijd is de tijd dat de medisch specialist u daadwerkelijk ziet en de keuring bij u doet. Indirecte tijd is de tijd die de medisch specialist besteedt aan het voorbereiden en uitwerken van de keuring. De medisch specialist doet dit zonder uw aanwezigheid.

Hoe is dit bedrag opgebouwd?

Het basistarief voor een rijbewijskeuring bestaat uit 15 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. De keuring kost minimaal het basistarief.

Daarnaast kunnen medisch specialisten toeslagen in rekening brengen. Het is toegestaan dat de medisch specialist een deel van het onderzoek door iemand anders laat uitvoeren, maar wel onder de verantwoordelijkheid van de medisch specialist. Over het totale bedrag wordt nog btw gerekend. Het btw-tarief voor de rijbewijskeuring is 21%.

De tarieven die de NZa vaststelt zijn maximumtarieven. De medisch specialist mag niet meer dan deze tarieven in rekening brengen.

De tarieven voor de rijbewijskeuring en de toeslagen in 2022

Wat zit er in het tarief voor een keuring?

Tarief*

Toelichting

Wie mag het in rekening brengen?*

Basistarief rijbewijs-keuring

€ 94,33

Het basistarief voor rijbewijskeuring voor 15 minuten directe tijd en

15 minuten indirecte tijd

Alle medisch specialisten

Toeslag

directe tijd

€ 47,15

Toeslag per

15 minuten dat de keuring bij de medisch specialist langer duurt

Alle medisch specialisten

Toeslag

indirecte tijd

€ 47,15

Toeslag per 15 minuten voor langere voorbe-

reiding en uitwerking van de rapportage dan het basistarief

Bij een gezondheidsverklaring: alleen psychiaters en neurologen

Bij een mededelingsprocedure:

alle medisch specialisten

* tarieven ex BTW
* De fysieke nota kan ook door een bureau verstuurd worden die de medisch specialist inhuurt of bij wie de medisch specialist in dienst is.

Hoeveel kost een keuring?

Totaal tarief rijbewijskeuring excl. btw

Totaal tarief rijbewijskeuring incl. 21% btw

Basistarief rijbewijskeuring zonder toeslag(en)

€ 94,33

€ 114,14

Basistarief met

1 toeslag

€ 141,48

€ 171,19

Basistarief met

2 toeslagen

€ 188,63

€ 228,24

Basistarief met

3 toeslagen

€ 235,78

€ 285,29

Basistarief met

4 toeslagen

€ 282,93

€ 342,35

Hoeveel toeslagen mogen medisch specialisten maximaal in rekening brengen?

Bij een 'Mededelingenprocedure' rijbewijskeuring mogen medisch specialisten maximaal 4 toeslagen indirecte tijd rekenen.

Bij een 'Gezondheidsverklaring' rijbewijskeuring mogen psychiaters en neurologen maximaal 2 toeslagen indirecte tijd in rekening brengen.

Voor de directe tijd is geen maximum aantal toeslagen vastgesteld.

De offerte voor mijn rijbewijskeuring valt hoger uit dan het basistarief, mag dat?

Ja, maar de medisch specialist is verplicht om u op voorhand de rijbewijskeuring te informeren over de te verwachten totale kosten. Deze kunnen hoger uitvallen dan het basistarief als de medisch specialist verwacht dat hij toeslagen in rekening moet brengen. De medisch specialist mag dan een offerte maken die hoger ligt dan het basistarief. Bij deze offerte gaat het om een inschatting van de kosten. Het kan niet gaan om een standaardtarief.

De werkelijke keuring duurde minder lang dan omschreven in de offerte, wat nu?

Het basistarief voor een rijbewijskeuring bestaat uit 15 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. Het basistarief mag altijd in rekening gebracht worden. Duurt de keuring maar 5 minuten, dan mag de medisch specialist wel het basistarief rekenen. De uitzondering daarop zijn toeslagen voor directe en/of indirecte tijd. Toeslagen in rekening brengen mag alleen op basis van daadwerkelijk bestede tijd. De toeslagen zijn ingedeeld in blokken van 15 minuten. Dat betekent dat er niet per minuut geregistreerd en afgerekend wordt. Duurt de keuring bijvoorbeeld 25 minuten, dan mag de medisch specialist bovenop het basistarief één toeslag voor directe tijd in rekening brengen.

Het kan dat de keuring minder lang duurt dan de medisch specialist in de offerte verwachtte. Dan mag de medisch specialist, als het gaat om de toeslagen, alleen de werkelijk bestede tijd in rekening brengen. De medisch specialist moet de offerte dus bijstellen, maar mag wel altijd minimaal het basistarief in rekening brengen.

Moet ik de rekening van tevoren betalen?

Nee, u bent niet verplicht om uw rijbewijskeuring van te voren te betalen. U betaalt de rijbewijskeuring wanneer de keuring daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Moet ik naar een medisch specialist die het CBR voorstelt?

U moet altijd naar een medisch specialist die bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is ingeschreven.

Meestal krijgt u van het CBR een verwijsbrief. Het CBR verwijst u naar een medisch specialist op basis van uw postcode. Als u het niet eens bent met de gekozen medisch specialist vanwege bijvoorbeeld de prijs of kwaliteit, dan kunt u contact opnemen met het CBR via www.cbr.nl of telefonisch via 088 - 227 7 700. Het CBR kan u dan naar een andere medisch specialist verwijzen.

Wanneer moet ik laboratoriumkosten betalen?

In sommige gevallen moet de medisch specialist als onderdeel van de rijbewijskeuring een onderzoek door een laboratorium laten doen, bijvoorbeeld een bloedonderzoek. De medisch specialist brengt de kosten van het laboratoriumonderzoek apart in rekening.

Overige onderzoeken mag de specialist alleen declareren als onderdeel van de keuring, binnen het basistarief of een toeslag voor directe tijd.

Wat kan ik doen als de rekening niet klopt?

Als u vragen heeft over de juistheid van uw rekening, kunt u die stellen aan de medisch specialist of bij de instelling waar u gekeurd bent. Daar kunt u ook een klacht indienen als de rekening volgens u niet klopt. Daarnaast kunt u een melding bij ons doen op onze website. Uw melding helpt ons in ons toezicht op de zorg. Aan de hand van uw melding kunnen we een medisch specialist of instelling aanspreken en maatregelen nemen als zij zich niet aan hun wettelijke taken houden.

Andere vragen?

Het CBR stelt de regels vast voor de uitvoering van de keuringen en ziet toe op de naleving daarvan. Zie www.cbr.nl.

Als u vragen heeft over de kwaliteit van de zorg van de medisch specialist kunt u contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg, het loket van de IGJ: 088 - 120 5 020

https://www.igj.nl/onderwerpen/klacht-of-vraag-over-zorg-of-jeugdhulpverlening

Naar boven