Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 17 september 2013
Publicatiedatum:23-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Protocol onderzoek Zvw

De Raad van Bestuur besluit het Protocol onderzoek Zvw vast te stellen met oplevering in 2014.

Protocol prestatiemeting AWBZ 2013, Model uitvoeringsverslag en financiële verantwoording concessiehouders 2013 en protocol accountantsonderzoek concessiehouders 2013

De Raad van Bestuur besluit tot vaststelling van het:

  • Protocol prestatiemeting AWBZ 2013.
  • Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording concessiehouders 2013.
  • Protocol accountantsonderzoek concessiehouder 2013.
Naar boven