Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 9 juli 2013
Publicatiedatum:23-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel kaakchirurgie
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel kaakchirurgie vast te stellen en de directeur Zorgmarkten Cure mandaat te verlenen om na ontvangst van de brief van VWS met de definitieve kaders, de verwijzing naar de brief en de kaders definitief in te vullen in de beleidsregel.

Beleidsregel kapitaallasten bestaande zorgaanbieders
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel Kapitaallasten bestaande zorgaanbieders vast te stellen.

Naar boven