Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 28 mei 2013
Publicatiedatum:23-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Uitstel indieningstermijn transitiebedragen 2012 medisch specialistische zorg
De Raad van Bestuur besluit het gezamenlijke verzoek van de NVZ, de NFU en ZN om de deadline voor het indienen van het formulier 'transitiebedragen 2012 medisch specialistische zorg' te verschuiven van 1 juni 2013 naar 1 september 2013 te honoreren.

Naar boven