Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 27 november 2012
Publicatiedatum:06-12-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Eerste lijn (laboratorium-)onderzoeken voor huisartsenlaboratoria

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Huisartsenlaboratoria' (BR/CU-2085) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2013.

Regeling verplichte accountantscontrole kostprijzen curatieve GGZ

De Raad van Bestuur besluit de nadere regel 'Verplichte accountantscontrole kostprijzen curatieve GGZ' (NR/CU-527) vast te stellen. De nadere regel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling als gevolg van artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst.

Invoering prestatiebekostiging epilepsiecentra en longrevalidatie-instellingen

De Raad van Bestuur besluit, onder het voorbehoud van de ontvangst van de getekende Aanwijzingen, de volgende beleidsregels en nadere regel vast te stellen:

  • Beleidsregel 'Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg' (BR/CU-2087).
  • Beleidsregel 'Compensatie IVA 2012 Epilepsiecentra en Longrevalidatie-instellingen' (BR/CU-2089).
  • Beleidsregel 'Garantieregeling kapitaallasten Epilepsiecentra en Longrevalidatie-instellingen 2013 t/m 2016' (BR/CU-2088).
  • Nadere regel 'Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg' (NR/CU-233).

Deze beleidsregels en nadere regel treden in werking per 1 januari 2013.

Naar boven