Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 19 juli 2011
Publicatiedatum:10-08-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Aanpassing contracteerruimte 2011

De Raad van Bestuur besluit de gewijzigde beleidsregel Contracteerruimte vast te stellen. De beleidsregel treedt in werking na publicatie in de Staatscourant met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2010 en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Naar boven