Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 19 april 2011
Publicatiedatum:26-04-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel Functiegerichte budgettering algemene en academische ziekenhuizen en beleidsregel Definities curatieve tweedelijns somatische zorg

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

  • 'Functiegerichte budgettering algemene en academische ziekenhuizen' (CI-2032). Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b, van de Wmg, wordt geplaatst. In afwijking van het voorafgaande werkt artikel 7.6 van deze beleidsregel, inhoudende meerkosten bloed, terug tot 1 januari 2011.
  • 'Definities curatieve tweedelijns somatische zorg'. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b, van de Wmg, wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2011.
Naar boven