Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 13 januari 2009
Publicatiedatum:23-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel definitieve opschoning budget in verband met uitbreiding B-segment 2009        

De Raad van Bestuur besluit de aangepaste Beleidsregel “Definitieve opschoning budget i.v.m. uitbreiding B-segment 2009” (CI-1089) vast te stellen. Deze Beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Raad van Bestuur heeft op 8 september 2008 de Beleidsregel “Definitieve opschoning budget in verband met uitbreiding B-segment 2009” (CI-1069) vastgesteld (B08-284). Naar nu blijkt zitten er storende fouten in de tekst van de Beleidsregel. De weergegeven formule voor de berekening van de schoning aan kapitaallasten in paragraaf 2.3 was foutief weergegeven en uitgelegd. Daarnaast is de tekst in de laatste paragraaf over de verwerking van de schoning in de budgetten geschrapt, aangezien deze tekst reeds in een eerdere paragraaf opgenomen is. Voor de daadwerkelijke berekening van de budgetschoning in de schoningsformulieren 2009 hebben bovenstaande wijzigingen geen invloed, omdat de berekening reeds juist werd toegepast.

§       De tekst in de voorliggende Beleidsregel komt nu overeen met datgene wat met branchepartijen is overeengekomen en in de berekeningen van de schoningsformulieren 2009 reeds is toegepast.

Afwijzen verzoek Bogin om toegelaten te worden als lid van vaste Adviescommissie Cure

De Raad van Bestuur besluit het verzoek van Bogin om toegelaten te worden als deelnemer van de Adviescommissie Cure af te wijzen.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Bogin voldoet niet aan de criteria om toegelaten te worden tot een Adviescommissie van de NZa. De organisatie vertegenwoordigt geen zorgaanbieders in de zin van de Wet marktordening gezondheidzorg.

Naar boven