Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 21 januari 2008
Publicatiedatum:23-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Aanpassing Beleidsregel budgetschoning 2de tranche zorgopleidingen

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel “Budgetschoning 2e tranche zorgopleidingen CURE” vast te stellen. De ingangsdatum van deze Beleidsregel is 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       VWS heeft de NZa op 14 december 2007 een aanwijzing gegeven om de budgetten te schonen voor opleidingskosten van de 2de tranche zorgopleidingen in verband met de overgang naar het Opleidingsfonds. De Raad van Bestuur heeft op 17 december 2007 een Beleidsregel vastgesteld (B07-442).

§       Op 9 januari 2008 heeft VWS de NZa een aanvulling op de aanwijzing gestuurd, waarin de opschoningbedragen zijn gewijzigd als gevolg van een aanvullend verdeelplan in het kader van de Subsidieregeling zorgopleidingen 2de tranche voor 2008. Het aanvullend verdeelplan is tot stand gekomen in overleg tussen VWS en de koepels van de desbetreffende opleidingsinrichtingen en Zorgverzekeraars Nederland.

Toelating Landelijke Vereniging voor Eerste lijnspsychologen tot de vaste adviescommissie Cure Vrije Beroepen

De Raad van Bestuur besluit akkoord te gaan met het voorstel van de directie Zorgmarkten Cure om één vertegenwoordiger van de Landelijke Vereniging voor Eerste lijnspsychologen (LVE) toe te laten tot de vaste adviescommissie Cure Vrije Beroepen.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De LVE wil lid worden van de vaste adviescommissie Cure Vrije Beroepen en heeft daartoe een verzoek ingediend.

§       De directies Zorgmarkten Cure heeft geconstateerd dat het verzoek van de LVE voldoet aan de regeling vaste adviescommissies NZa.

Toelating GGZ Nederland tot de vaste adviescommissie Cure Instellingen

De Raad van Bestuur besluit akkoord te gaan met het voorstel van de directie Zorgmarkten Cure om GGZ Nederland toe te laten tot de vaste adviescommissie Cure Instellingen.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       GGZ Nederland wil lid worden van de vaste adviescommissie Cure Instellingen en heeft daartoe een verzoek ingediend. Vanaf 1 januari 2008 is de geneeskundige GGZ overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. De onderwerpen die de geneeskundige GGZ aangaan worden in de adviescommissie Cure Instellingen besproken.

§       De directies Zorgmarkten Cure heeft geconstateerd dat het verzoek van GGZ Nederland voldoet aan de regeling vaste adviescommissies NZa. 

Naar boven