Onderwerp: Bezoek-historie

Overzichtspagina regionale experimenten - rondje langs de regio's

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

'Rondje langs de regio's'. Vooraf vragen aanreiken en met programmamanagers bespreken. Samen verslaglegging vaststellen en omzetten in actuele infographic per regio. Het werkt als interventie en als cyclische monitor.

Naar boven